Nákupní a reklamační řád

Nákupní a reklamační řád

Poštovné a balné

1. Základní poštovné a balné je stanoveno na 99,- Kč 

2. Poplatek za dobírku je stanoven na 55,- Kč.

3. V případě platby předem na účet FIO Banka a.s., č.ú. 2000295311/2010 se účtuje pouze balné.

Reklamační řád

1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 10 dnů informovat prodávajícího.  2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 10 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.  3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury na zboží, jehož vady jsou reklamovány.  4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.  5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.  6. O reklamaci nás prosím ihned po odeslání informujte emailem na adresu info@drcool.cz, nebo telefonicky na 608 675 769

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodejce 1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce. V případě platby předem na účet do 3 dnů po připsání platby na účet prodejce. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.  2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 14 dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.  3. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, nebude poskytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci.  Práva a povinnosti nakupujícího 1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Pokud zákazník zboží u doručovatele nevyzvedne, má prodejce právo vymáhat náklady spojené s expedicí zboží po zákazníkovi.  2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.  3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.  4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené. Částka bude vrácena do 10ti dnů od podepsání a doručení dobropisu prodávajícímu.  5. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené nebo jinak znehodnocené.  Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírka nebude přijata!!!

Reklamaci zašlete na adresu:

Tomáš Wowra Svatováclavská 7/3 733 01, Karviná - Fryštát

Ochrana dat

Tento server provozuje: Rebels Trading s.r.o. Sokola Tůmy 1099/1 709 00, Ostrava Hulváky  email: info@madpig.cz mobil: 608 675 769 IČO: 05765030 DIČ: CZ05765030 FIO banka a.s. č.ú. 2000295311/2010

Sbírání a používání informací

Provozvatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání.  Objednávka

Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. 

Novinky / Informace o zboží

Uživatelům jsou na jejich žádost zasílány informační bulletiny, které obsahují novinky na serveru a mají za úkol upozornit uživatele na aktuální obsah nebo služby serveru. V případě, že s tím uživatel souhlasil, jsou mu zasílána i občasná reklamní sdělení. Z odebírání těchto informačních bulletinů se může uživatel odhlásit. 


Tvůj košík je prázdný

Proveď svůj první nákup